Wie zijn we?

In een Huis van het Kind werken verschillende organisaties samen om gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Aanstaande ouders, gezinnen, kinderen en jongeren kunnen er terecht voor alles rond opgroeien en opvoeden.

Het Huis van het Kind van Sint-Katelijne-Waver is gegroeid vanuit een aantal bestaande overlegplatformen rondom de thema’s gezin, onderwijs, armoede en welzijn. Vanaf 2019 werd het Huis van het Kind Sint-Katelijne-Waver officieel erkend door het Agentschap Opgroeien.

We kozen ervoor om de bestaande overlegplatformen (overleg onderwijs basis en secundair, lokaal overleg kinderopvang en netwerk vrijetijdsparticipatie) te blijven verderzetten en te omkaderen met een ruim netwerk van organisaties uit het brede welzijnsveld. We zetten eerste stapjes in verdere samenwerking. Eerst in levenden lijve, nadien in de coronaperiode werden digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin we enerzijds input vroegen aan onze partners, onze plannen bij hen aftoetsten, maar ook infosessies en inhoudelijke verdieping organiseerden.

In samenwerking met onze partners zetten we al heel wat acties en activiteiten op: een online voorleesweek in volle coronaperiode, de uitwerking van een tuttenproject met brochure, een partnerschap met de adviesverleners van het Groeipakket, online vormingssessies voor ouders rond veilig internetgebruik, een beweegdag voor de allerkleinsten, een onderzoek rond vrije tijdsparticipatie, ...

Ons verhaal is nog lang niet geschreven. Samen met de stuurgroep - een aantal kernpartners met de nodige expertise - werken we verder aan toekomstplannen en bekijken we wat beter of anders kan.

Wie werkt er bij Huis van het Kind Sint-Katelijne-Waver?

Het team buitenschoolse kinderopvang:

  • de coördinator,
  • een dertigtal kinderbegeleiders,
  • twee administratieve medewerkers,
  • een pedagogisch coach
  • en een animatieverantwoordelijke

zorgen er elke dag voor dat de organisatie van de kinderopvang vlekkeloos verloopt met spetterende activiteiten voor de kinderen, een goede pedagogische omkadering en een klantvriendelijke begeleiding van ouders en gezinnen.

In het Huis van het Kind vind je verder ook:

  • de jeugdconsulent die ervoor zorgt dat Sint-Katelijne-Waver een kindvriendelijke gemeente is waar voor kinderen en jongeren heel wat te beleven is,
  • de animatieverantwoordelijke die elke schoolvakantie heel wat kinderen laat genieten van knotsgekke avonturen,
  • de coördinator kinderarmoede die projecten opzet om kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien extra te ondersteunen,
  • de coördinator flankerend onderwijsbeleid en opgroeien die inzet op ondersteunende projecten voor de scholen in de gemeente en aandacht heeft voor gezinsondersteuning,
  • het diensthoofd dat de werking van de dienst coördineert.

Samen bouwen ze elke dag aan een kindvriendelijk en gezinsvriendelijk Sint-Katelijne-Waver.

Naar top