Voor het eerst naar school

Voor je kind is het belangrijk om naar school te kunnen gaan. Vanaf 2,5 jaar kan je kleuter naar de instapklas gaan. Hier leert je kind veel bij: taalontwikkeling, de basis van rekenen, fijne en grove motoriek verder ontwikkelen, zich concentreren en samen te spelen met anderen. Het is belangrijk om een warme overgang te voorzien van de opvang (crèche, onthaalouder, thuiscontext) naar de kleuterschool of voorschoolse opvang.

Zowel voor ouders als voor een kind is de eerste schooldag een grote en spannende belevenis. Sommige kinderen maken de overgang naar school vlot, anderen hebben er wat moeite mee. Dit hangt af van kind tot kind.

Voor meer informatie:

Thema's

Naar top