Verlies van je foetus of baby

Het verlies van een kind zorgt voor een enorm verdriet. Als ouder ga je door een verwerkingsproces en moet je het verlies een plaats geven. In onze gemeente vind je een sterrenweide op de begraafplaats van Elzestraat. Op de sterrenweide kan je na een zwangerschapsverlies van minder dan drie maanden je kindje herdenken. Of na een zwangerschapsverlies van minder dan 180 dagen je kindje een plaats geven.

Alle info over onze sterrenweide.

Er zijn nog heel wat andere organisaties waar je bij terecht kan na het verlies van je kind.

Ouders die geconfronteerd werden met het overlijden van hun kind, kort voor, na of tijdens de geboorte kunnen ongeacht de oorzaak of zwangerschapsduur terecht bij een zelfhulpgroep.

Dit is een vzw voor ouders van een overleden kind. Ouders die in eender welke omstandigheid een kind verloren zijn kunnen hier terecht bij een zelfhulpgroep.

Je kan beroep doen op de begeleiding van een regioverpleegkundige bij Kind en Gezin of bij je vroedvrouw. Je vindt hier meer informatie terug over de officiële regelingen bij het verlies van een kind.

Als sterrenouder ben je heel fier en wil je graag alles voor eeuwig en altijd vastleggen. Foto’s van jullie baby, van jullie nieuwe gezin. Foto’s kunnen helpen bij het leren leven met het verlies van je kind. Boven de wolken biedt gratis fotosessies aan zodat deze herinnering nooit zal vervagen.

In het koesterhuis van het Berrefonds kan je terecht om te praten met lotgenoten. Zij organiseren praatgroepen en koesterbabbels. Berrefonds geeft ook heel wat praktische informatie over wat je administratief dient te regelen wanneer je kindje overlijdt.

Naar top