Vergunningen en kwaliteitscontrole

Wie opvang organiseert heeft een vergunning nodig. De opvang moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden gaan over veiligheid, gezondheid, accommodatie, aantal kinderen, omgang met kinderen en ouders, medewerkers en klachten.

Kind en Gezin gaat na of de opvang in orde is. Daarvoor baseert ze zich op documenten (bijvoorbeeld een uittreksel van het strafregister, een medisch attest, een diploma, de verslagen van de zorginspectie, ...).

De zorginspectie is een onafhankelijke organisatie en controleert ter plaatse in de opvang of ze aan alle voorwaarden voldoet.

Naar top