Tarieven en annuleren ‘Speel mee in SKW’

De betaling gebeurt per kwartaal. Je ontvangt de factuur per mail.

Tarieven

  • Speelpleinwerking Speelbal: 7 euro voor een dag (8.30 tot 16.30 uur)
    • Voor- en naopvang speelplein Speelbal: 1,10 euro per begonnen halfuur (7 tot 8.30 uur en 16.30 tot 18 uur). Gelijktijdig opgevangen kinderen van hetzelfde gezin krijgen 25 procent korting op het totaalbedrag.
  • Speel mee-dagen: 12 euro (8 tot 17 uur)
  • Uitstappen: afhankelijk van uitstap
  • Activiteiten: afhankelijk van activiteit

Annuleren

Om lange wachtlijsten te voorkomen, hanteren wij het principe ‘inschrijven is betalen’, tenzij je een doktersattest of een bewijs economische werkloosheid kan voorleggen.

Kosteloos annuleren kan dus enkel met een doktersattest of een bewijs van economische werkloosheid.

Het wisselen van dagen kan nooit kosteloos. Dit is gelijk aan annuleren.

Voor geannuleerde dagen krijg je geen fiscaal attest.

Laattijdig afhalen = 12,50 euro boete.

Als je niet vooraf ingeschreven hebt, kan je niet deelnemen.

Naar top