Tarieven en annuleren ‘Speel mee in SKW’

De betaling gebeurt per kwartaal. Je ontvangt de factuur per mail.

Tarieven

  • Speelpleindag: 7 euro (8.30 tot 16.30 uur)
  • Voor en naopvang speelplein: 1,10 euro per begonnen halfuur (7 tot 8.30 uur en 16.30 tot 18 uur) Gelijktijdig opgevangen kinderen van hetzelfde gezin krijgen 25 procent korting op het totaalbedrag.
  • Speel mee-dagen: 12 euro (8 tot 17 uur)
  • Uitstappen: afhankelijk van uitstap
  • Activiteiten: afhankelijk van activiteit

Annuleren

Om lange wachtlijsten te voorkomen, hanteren wij het principe ‘inschrijven is betalen’, tenzij je een doktersattest of een bewijs economische werkloosheid kan voorleggen.

Kosteloos annuleren kan dus enkel met een doktersattest of een bewijs van economische werkloosheid.

Het wisselen van dagen kan nooit kosteloos. Dit is gelijk aan annuleren.

Voor geannuleerde dagen krijg je geen fiscaal attest.

Laattijdig afhalen = 12,50 euro boete.

Als je niet vooraf ingeschreven hebt, kan je niet deelnemen.

Kinderen met een beperking

Ook kinderen met een beperking voelen zich thuis in onze vakantiewerking. We willen zoveel mogelijk kinderen de kans geven om deel te nemen aan het aanbod. Heeft je kind een beperking en wil je het graag laten proeven van onze activiteiten?

Contacteer ons voor een verkennend gesprek en wij bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Naar top