Tarieven BKO

Tarieven

  • Voorschoolse opvang: 1,10 euro per begonnen half uur
  • Naschoolse opvang: 1,10 euro per begonnen half uur

Vakantie- en snipperdagen:

  • tussen drie en zes uur aanwezig: 7,50 euro
  • meer dan zes uur aanwezig: 13,20 euro

Uitstappen tijdens vakantie: extra bijdrage van 2,50 euro

Gelijktijdig opgevangen kinderen van hetzelfde gezin krijgen 25% korting op het totaalbedrag.

Te laat ophalen: 12,50 euro per begonnen uur (per gezin).

Inschrijven is betalen

Omdat de vraag groter is dan het aanbod, willen we zeker zijn dat kinderen die hebben ingeschreven ook effectief komen. Daarom hanteren we het principe 'inschrijven is betalen'.

  • Is je kind ingeschreven en annuleer je meer dan 24 uur op voorhand? Dan wordt het volledige opvangmoment aangerekend (uitzondering: zie volgende paragraaf).
  • Annuleer je minder dan 24 uur op voorhand of niet? Dan wordt het volledige opvangmoment aangerekend + 5 euro administratieve kosten (uitzondering: zie volgende paragraaf).

Gratis annuleren

Opvangmomenten op schooldagen kan je per kind drie keer per maand gratis annuleren. In geval van ziekte of technische werkloosheid kan je, mits voorlegging van een attest, eveneens gratis annuleren.

Facturatie

De betaling gebeurt driemaandelijks via domiciliëring of overschrijving. Je ontvangt de factuur via de financiële dienst en via inningen@skw.be.

Sociaal tarief

Gezinnen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming kunnen een sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief geeft een vermindering van 50% op de deelnamekosten (niet geldig op boetes en annulaties).

Je vraagt een attest van verhoogde tegemoetkoming aan bij het ziekenfonds en geeft dit af aan de coördinator. Jaarlijks moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Fiscaal attest

Je ontvangt een fiscaal attest om de deelnamekosten in te brengen bij uw belastingaangifte. Voor geannuleerde dagen en boetes krijg je geen fiscaal attest.

Een vraag voor de BKO? Stel ze hier.

Naar top