Studiekeuze

Elke leerling of student wordt wel eens geconfronteerd met vragen over zijn studiekeuze. Ook als ouders heb je misschien vragen bij de studiekeuze van je zoon of dochter. In eerste instantie kan je terecht bij de school zelf. Je kan ook advies vragen aan een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Verder helpt de website www.onderwijskiezer.be leerlingen en ouders in hun zoektocht naar een geschikte studierichting of school.

Om leerlingen te helpen bij hun studie- of beroepskeuze op het einde van de middelbare school, vinden er elk jaar de studie-informatiedagen (SID-in's) plaats voor de laatstejaars van het secundair onderwijs en hun ouders. Ze kunnen er kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs.

Meer info over studiebegeleiding en advies bij studiekeuze via www.vlaanderen.be.

Naar top