Skwebbelaars (kinderraad)

In het najaar van 2021 gingen we van start met onze kinderraad, de leden van de kinderraad noemen we Skwebbelaars. 

Onze kinderraad is geen klassieke kindergemeenteraad. Onze Skwebbelaars gaan écht aan de slag. De Skwebbelaars krijgen de taak om als onderzoeksjournalisten ruimte te geven aan de stem van kinderen. Ze onderzoeken een thema, bevragen experten en inwoners (waaronder uiteraard ook andere kinderen) en komen zo tot een onderbouwde mening. De kinderen krijgen workshops rond  kinderparticipatieprocessen en redactionele vaardigheden.  

De kinderraad zal elk werkjaar, tussen oktober en mei, vijf keer samenkomen en minimaal twee thema’s behandelen. Tijdens het werkjaar 2021-2022 waren de thema's: 

  • verkeersveiligheid;  
  • speelterreinen in de gemeente

Kandidaat stellen

Voor schooljaar 2022-2023 zijn we op zoek naar nieuwe Skwebbelaars. Zit je kind in het vijfde of zesde leerjaar? Wil jij je graag kandidaat stellen om Skwebbelaar te worden? Vul dan het digitaal formulier of het invulblad, onderaan als bijlage, in. Steek het resultaat voor 20 november in de brievenbus van het gemeentehuis, één van de BKO's, of mail het naar kind@skw.be

Bijlage

Naar top