SAM-project

Met het project 'Samen lezen - samen leren' willen we kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen helpen om met dezelfde kansen als andere leerlingen aan de start te staan van de lagere school.

Waarom dit project?

De komende jaren willen we de strijd tegen kinderarmoede verder aangaan. We merken dat kinderen die in armoede opgroeien vaak met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen. Omdat onderwijs de beste manier is om later niet zelf in armoede terecht te komen, willen we deze kinderen helpen en ervoor zorgen dat ze met dezelfde kansen als andere leerlingen aan de start komen. We hopen mee een brug te bouwen tussen de school en de gezinnen. We richten ons in eerste instantie op gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

Wat houdt het project in?

Vrijwilligers gaan één keer per week op bezoek bij deze gezinnen om gedurende één uur voor te lezen aan het kind of samen te lezen. Door voorbeeldgedrag en een positieve benadering laten ze het kind het plezier van lezen ervaren.

Ook ouders worden aangemoedigd. Onder meer om voor te lezen. We helpen hen bij het begeleiden van hun kind en stimuleren hen om zelf te lezen en zo het goede voorbeeld te geven.

Eén ondersteuningstraject duurt tien weken. Daarna volgt een evaluatie. Indien nodig wordt het traject verdergezet. In de ideale situatie kan de ouder de rol van de vrijwilliger helemaal overnemen.

Word vrijwilliger

Om nog meer kinderen te kunnen helpen, zijn we op zoek naar extra vrijwilligers om het ‘Samen lezen - Samen leren’-team te versterken. Als vrijwilliger ga je één keer per week gedurende een uurtje op bezoek bij het gezin om voor te lezen en/of samen te lezen. Het volgende traject start voor de kerstvakantie.

Zin om vrijwilliger te worden? Vragen? Heb je interesse om één of meerdere kinderen te begeleiden? Neem contact op met de dienst huis van het kind via 015 30 50 55 of kind@skw.be. Bedankt!

Downloads

Naar top