Zomerschool

Onze zomerschool richt zich op kinderen die school lopen in onze gemeente in het 1ste , 2de en 3de leerjaar en een duidelijke behoefte hebben aan extra leerstimulering. Alle basisscholen in de gemeente kunnen aan de hand van enkele selectiecriteria kinderen aanmelden voor wie de zomerschool een echte meerwaarde betekent. We werken hiervoor samen met de zorgco√∂rdinatoren.

Voor deze kinderen organiseren we twee weken leer- en speelaanbod. De focus ligt daarbij op taalstimulering in brede zin (leesvaardigheid, letterbegrip, spreekdurf, begrijpend lezen, wiskundig begrip). We kiezen voor een speelse leeraanpak van de leeractiviteiten en brengen leerinhouden ervaringsgericht aan. We engageren hiervoor ervaren lesgevers en leraren in opleiding. Voor het verrijkingsaanbod zetten we maximaal in op sociale vaardigheden, welbevinden en het ontdekken van de eigen talenten. We werken daarvoor samen met de gemeentelijke speelpleinwerking, de bibliotheek en socio-culturele organisaties. Doorheen alle activiteiten behouden we een speelse invalshoek zodat de zomerschool voor kinderen een stimulerende en ontspannende omgeving is. We hechten veel waarde aan het leren kennen van het reguliere speel- en vakantie aanbod binnen onze gemeente en zien onze zomerschool dan ook als onderdeel van onze vakantiewerking.

Wil jij je inzetten op de zomerschool? Voor 2022 zijn we niet meer op zoek naar lesgevers. Wil je je engageren als we opnieuw een zomerschool organiseren? Geef ons dan gerust alvast een seintje.

Downloads

Naar top