Participatie

Participatie is een kinderrecht. Als kindvriendelijke gemeente hechten we dan ook veel belang aan inspraak en participatie van kinderen en jongeren. We organiseren dit dan ook op hun maat. Geen klassieke hoorzittingen of enquêtes, maar speelse activiteiten waarbij kinderen in een gepaste communicatiestijl (al tekenend, rappend of via interviews) hun mening of beleving over een bepaald onderwerp formuleren.

Ieder kind heeft het recht op participatie. Daarom …

  • moeten kinderen duidelijk worden geïnformeerd over de manier waarop hun deelname zal plaatsvinden en de omvang van hun deelname. Ze moeten begrijpen welke impact ze kunnen hebben en wie de uiteindelijke beslissing zal nemen;
  • worden kinderen niet gedwongen hun mening te geven en kunnen ze op elk moment stoppen met deelnemen;
  • moeten kinderen goed voorbereid zijn. Dit kost tijd en de medewerking van volwassenen. Dingen moeten niet 'overhaast' gebeuren. (bron: Unicef)

Kinderraad: Skwebbelaars

In het najaar van 2021 gingen we van start met onze kinderraad, de leden van de kinderraad noemen we Skwebbelaars. 

Onze kinderraad is geen klassieke kindergemeenteraad. Onze Skwebbelaars gaan écht aan de slag. De Skwebbelaars krijgen de taak om als onderzoeksjournalisten ruimte te geven aan de stem van kinderen. Ze onderzoeken een thema, bevragen experten en inwoners (waaronder uiteraard ook andere kinderen) en komen zo tot een onderbouwde mening. De kinderen krijgen workshops rond  kinderparticipatieprocessen en redactionele vaardigheden.  

De kinderraad zal elk werkjaar, tussen oktober en mei, vijf keer samenkomen en minimaal twee thema’s behandelen. Tijdens het werkjaar 2021-2022 waren de thema's: 

  • verkeersveiligheid;  
  • speelterreinen in de gemeente.

Zit jij in het zesde leerjaar en wil je bij de Skwebbelaars komen? Neem gerust contact met ons op!

De nieuwste info over de Skwebbelaars vind je hier.

Jeugdwerkoverleg

In het jeugdwerkoverleg zetelt een afvaardiging van elke erkende jeugdvereniging in Sint-Katelijne-Waver. Zij geven advies aan het gemeentebestuur.

Het jeugdwerkoverleg is de dialoogplaats tussen jongeren en het beleid. Via het jeugdwerkoverleg proberen we jonge ideeën, noden en behoeften mee te geven aan het beleid zodat het gemeentebestuur er iets mee doet.

De erkende jeugdverenigingen vind je hier.

Naar top