Opvang ziek kind

Wanneer je een langdurig ziek kind hebt, kan je een beroep doen op een oppasdienst. Je kan hiervoor informeren bij je ziekenfonds. Naast het ziekenfonds zijn er nog andere organisaties die oppas aanbieden. In onze regio kan je hiervoor ook bij I-mens en Ferm terecht.

Voor meer informatie:

Naar top