Onderzoek vrijetijdsinvulling kinderen en jongeren

Elk kind heeft recht om te spelen, zich te ontspannen en deel te nemen aan het cultureel en artistiek leven, zoals vermeld staat in artikel 31 van het kinderrechtenverdrag. Vanuit deze insteek willen we als gemeente een bijdrage leveren om kinderen en jongeren zoveel mogelijk te laten deelnemen en te betrekken in de vrijetijdsinvulling binnen onze gemeente.

Doel en focus

Onderstaande doelstellingen waren de drijfveer om onderzoek te voeren naar de vrijetijdsinvulling en beleving van kinderen en jongeren binnen de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

 • Zicht krijgen op het bestaande vrijetijdsaanbod (vraag/aanbod)
 • Zicht krijgen op drempels, hiaten binnen het bestaand aanbod
 • Stem van kinderen naar voren brengen om eigen betekenisgeving en invulling ten opzichte van vrijetijdsinvulling in kaart te brengen
 • Kritische kijk op interne werking en mogelijke hiaten en groeimogelijkheden
 • Mogelijke beleidsaanbevelingen en acties formuleren
 • Gedragen visie over diensten en verenigingen heen omtrent toegankelijkheid, bereikbaarheid

Om een focus te bepalen hebben we de 5 b’s gebruikt als rode draad in ons onderzoek. Als je wil werken aan toegankelijkheid en participatie stoot je onvermijdelijk op het thema ‘drempels wegnemen’.

 • Betaalbaarheid
 • Bereikbaarheid
 • Begrijpbaarheid
 • Beschikbaarheid
 • Bruikbaarheid

Onderzoeksresultaten

Vanuit deze resultaten formuleren we beleidsaanbevelingen en organiseren we verschillende acties om in te zetten op vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede.

Naar top