Netwerk vrijetijdsparticipatie

Ontstaan van het netwerk

In onze gemeente hebben we een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Het lokaal bestuur is het aangewezen bestuursniveau om het recht op vrije tijd te waarborgen. Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op ‘lokale netwerken personen in armoede’.

Cultuur-, jeugdwerk- en sportdiensten werken immers vaak op dezelfde uitdagingen als het gaat over de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen. Andere gemeentelijke diensten werken vanuit integratie, gelijke kansen en armoedebestrijding ook aan het recht op vrije tijd. Op het terrein zelf ervaart men steeds vaker de nood om meer samen te werken en te overleggen. 

Het netwerk zelf

Het netwerk omvat partners die bereid zijn om zich extra in te zetten voor de meest kwetsbaren. Het wil zoveel mogelijk drempels voor vrijetijdsparticipatie wegwerken bij gezinnen en personen voor wie het armoederisico dreigt.

Partners van het netwerk:

  • Gezinsbond Onze-Lieve-Vrouw-Waver
  • Gezinsbond Sint-Katelijne-Waver
  • VZW ACOM
  • Sint-Vincentius
  • Interne diensten van de gemeente (vb. dienst vrije tijd, sociale dienst, dienst Huis van het Kind)
  • Schepen van gelijke kansen

Het lokale netwerk komt één tot drie keer per jaar samen. De bedoeling is dat de initiatieven goed op elkaar afgestemd worden en dat er een sterk samenwerkingsverband met meerwaarde ontstaat.

Acties en activiteiten

Jaarlijks organiseren we een Sinterklaasfeest vanuit dit netwerk. Hierbij richten we ons op zowel middenklasse gezinnen als kwetsbare gezinnen, zo zetten we extra in op onderling contact en netwerkuitbreiding. We ogen op een leuke dag met veel aanbod en zetten extra in op het bereiken van kwetsbare gezinnen.

In tijden van corona werden er hobbypakketten voorzien voor kwetsbare gezinnen.

De sociale dienst voorziet elk jaar kerstpakketten voor kwetsbare gezinnen.

Er worden regelmatig betaalbare, laagdrempelige activiteiten georganiseerd. De Efteling, Planckendael, een leuke binnenspeeltuin of het park zijn al allemaal de revue gepasseerd.

We hebben een fonds om gezinnen of personen in armoede te ondersteunen bij het participeren van vrijetijdsinvulling. Heb jij financiële moeilijkheden en zou je toch graag deel nemen aan een bepaalde hobby of culturele activiteit? Neem contact op met de sociale dienst.

Er wordt extra ingezet op afstemming tussen de verschillende partners bij de organisatie van activiteiten. Op verschillende manieren zetten we ons in om ook de meest kwetsbaren te betrekken. Dit niet alleen bij ‘apart’ georganiseerde activiteiten van het netwerk, maar ook in onze reguliere werking. Ook daar zetten we extra in op laagdrempeligheid, inclusiviteit en toegankelijkheid.

Naar top