Inclusieve kinderopvang

Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Iedereen is er welkom in de opvang!

Je kan aan een kinderopvang naar keuze vragen of ze jouw kind wil opvangen. Heel wat opvangvoorzieningen zijn bereid om kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op te vangen. Samen met de opvang kan je dan kijken of het mogelijk is voor hen om voor jouw kindje te zorgen.

Er zijn ook gespecialiseerde centra voor inclusieve kinderopvang. Dit centrum vangt zelf kinderen op of brengt jou in contact met andere opvangvoorzieningen die inclusieve kinderopvang aanbieden.

Voor meer informatie:
EmmaĆ¼s
Cik.mechelen@emmaus.be
015 41 02 01

Naar top