In de knoop met zichzelf

Je kind maakt heel wat veranderingen door, zowel lichamelijk als emotioneel. Het is soms een hele zoektocht voor een kind om te weten wie ze zijn of willen zijn. Wat vinden hun vrienden belangrijk? Sommige tieners kruipen meer en meer alleen op hun kamer en sluiten zich wat af. Andere tieners blijven heel open over hoe ze zich voelen.

Zelfmoordgedachten en zelfverwonding

Heb je als ouder het gevoel dat het niet goed gaat met je kind en maak je je zorgen? Denkt je kind ooit aan zelfmoord of merk je op dat het zichzelf pijn doet? Hoe kan je hierover praten met je kind? Waar kan je terecht voor hulp?

Praat erover met professionals en zoek hulp. Er zijn heel wat organisaties die je graag verder helpen:

Praten met je puber

Ouders willen graag een goede relatie met hun kind, maar met opgroeiende tieners krijg je regelmatig te maken met meningsverschillen en conflicten. Ben je bezorgd over de veranderende relatie met je kind? Wat kan je doen als je een conflict hebt met je puber?

Neem eens een kijkje in de brochure 'Hoe praat ik met mijn puber?'

Hulplijnen en inloopcentra voor jongeren

Het kan dat jouw puber niet goed in zijn vel zit, maar er niet openlijk met jou over praat. Of misschien weet je als ouder niet hoe je kan helpen. Een werking die er speciaal op gericht is om jongeren te ondersteunen kan dan een oplossing zijn. Verschillende organisaties en hulplijnen zijn erop gericht om jongeren op een laagdrempelige manier te ontvangen in een ongedwongen sfeer. Zo kunnen problemen en hulpvragen worden opgepikt en kan er worden doorverwezen naar de juiste hulp. Inloopmomenten en laagdrempelige activiteiten zorgen ervoor dat jongeren makkelijk de weg vinden naar deze werking. Tegelijk bieden deze centra een veilige plek waar professionele en therapeutische hulp een optie is zonder dat je kind een complexe en zware intakeprocedure moet doorlopen. Wijs jouw kind de weg naar deze initiatieven, niet alleen wanneer ze in een problematische situatie zitten, het is voor elke jongere een meerwaarde om hier gebruik van te kunnen maken.

Ook telefonisch en via chat kunnen jongeren hun bezorgdheden, onzekerheden en ervaringen delen met opgeleide gesprekspartners.

Naar top