Huiswerk begeleiden bij lagere schoolkinderen

Huiswerkbegeleiding betekent letterlijk: kinderen begeleiden als ze hun huiswerk maken. Meestal doen ouders dat.

Het accent van de huiswerkbegeleiding mag niet liggen op het huiswerkresultaat, maar veel meer op de ondersteuning van het leerproces (Ameye & Vanspauwen, 2000). Dat betekent dat de begeleider de voor het kind haalbare taken zelfstandig laat maken en de ruimte laat om uit fouten te leren.

De samenwerking tussen ouder en kind heeft een duidelijk perspectief: straks moet het kind het alleen kunnen. Voor de ouders blijft het in iedere situatie belangrijk om interesse te tonen voor het huiswerk. Dat kan onder meer door te bekijken welk huiswerk het kind moet maken en door te controleren of het huiswerk gemaakt is.

We adviseren het gebruik van de ABC-methode (Ameye & Vanspauwen, 2000). Huiswerkbegeleiding kan je volgens deze methode samenvatten in drie sleutelwoorden: afspreken, bemoedigen en controleren. Deze handelingen gebeuren voor, tijdens en na het huiswerk.

In de 'Infobrochure Huiswerk' kan je lezen waarom huiswerk nuttig is, welke de bouwstenen van een goede huiswerkstructuur zijn en leggen we de ABC-methode uit. Hopelijk helpt deze brochure je alvast verder.

Bijlage

Naar top