Week van de Groeilamp

Dagelijks zijn ouders, grootouders, voogden en andere opvoeders in de weer om kinderen te laten opgroeien. Opgroeien in een samenleving die heel divers is, die zowel kinderen als voor ouders vele uitdagingen geeft. Daarom gaat jaarlijks van 16 tot 23 mei de Week van de Groeilamp door. Opvoeding staat een hele week in de kijker!

Tijdens deze week zetten we hen die kinderen helpen op te groeien graag in het spotlicht. We doen dit door verschillende initiatieven uit te werken die inspirerend werken. Waar je even je licht kan komen opsteken, en hopelijk energie vindt om de uitdaging te blijven aangaan. Want hoewel bijna iedereen het (groot-)ouderschap boeiend en verrijkend vind, en met veel plezier en liefde kinderen en jongeren ondersteunt, zit elke ouder wel eens met de handen in het haar. Iedereen worstelt wel eens met vragen, twijfels en vermoeidheid.

Hieronder een oplijsting van leuke workshops, interessante lezingen en activiteiten die rond opvoedingsondersteuning in de buurt doorgaan. 

Naar top