Gemeentelijke subsidie voor investeringen in infrastructuur in het jeugdwerk

Erkende jeugdwerkverenigingen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor hun infrastructuurwerken.

Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor:

  • werken aan het lokaal van de jeugdbeweging;
  • bouwen van een nieuw lokaal;
  • aankopen van een lokaal of een bouwgrond.

Voorwaarden

De jeugdverenigingen die in aanmerking komen voor deze subsidie krijgen een mail met alle nodige info. Het toekennen van de infrastructuursubsidie gebeurt op basis van een gemeentelijk subsidiereglement.

Meer info: Lokalensubsidie [66,5Kb] (pdf)

Naar top