Menstruatiearmoede

Begin 2022 voerde de dienst huis van het kind een bevraging uit bij alle leerlingen in de secundaire scholen in de gemeente rond het thema menstruatie en menstruatiearmoede. De enquête werd door 834 respondenten ingevuld en geeft een duidelijk beeld van de meest voorkomende problemen, noden en behoeften. De resultaten bevestigen dat niet kunnen beschikken over menstruatiematerialen een negatieve invloed heeft op de onderwijsparticipatie. En dat menstruatie in het algemeen een negatieve invloed kan hebben op het welbevinden van jongeren.

Onze dienst werkte in samenwerking met de drie secundaire scholen een project uit rond menstruatie en menstruatiearmoede. Op vraag van de scholen werd het project met maximale leerlingenparticipatie uitgewerkt. In elke school werd een werkgroep bestaande uit leerlingen en leerkrachten opgericht.

Deze samenwerking leidde tot een tweedelig project rond menstruatiearmoede en menstruatietaboe.

Sensibilisering naar de leerlingen

Uit de sessies met de leerlingen blijkt dat er nood is aan informatie op maat van jongeren en nood om het thema beter bespreekbaar te maken. Zo ontstond er het informatieboekje.

‘Efkes bloedserieus, een praktische gids over je regels'

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is menstruatie?
  • Waarom krijgen we onze menstruatie (positief belicht)?
  • Mogelijke klachten tijdens je menstruatie (die normaal zijn)
  • Top 5 tips om je ongemakken te verzachten
  • Benamingen voor menstruatie in de volksmond
  • Welke producten zijn er om je te beschermen?
  • Hoe praat ik erover met mijn familie/vrienden?
  • Ben ik normaal? – vragen die vaak gesteld worden door (jonge) meisjes
  • Wanneer ga ik best wel naar de huisarts of gynaecoloog?

Daarnaast werkten we lesideeën uit voor leerkrachten om op basis van het informatieboekje ook in de klas aan de slag te gaan.

Scholen ondersteunen in het aanbieden van maandverband en tampons

De leerlingen geven duidelijk aan dat de drempel naar de secretariaten te groot is en het aanbod niet altijd bekend is. Uit de sessies met de leerlingen en leerkrachten komt duidelijk de vraag om in elk toiletgebouw een noodvoorraad met menstruatiemateriaal beschikbaar te maken. Deze zijn vrij te nemen en ogen vooral op laagdrempeligheid. Deze noodkastjes verwijzen door naar een uitgebreider aanbod van menstruatiemateriaal dat beschikbaar is in de secretariaten. We ondersteunen de scholen aan de hand van een subsidiereglement.

Naar top