De Kinderkalender

‘De Kinderkalender’ is een hanteerbaar en toegankelijk instrument om binnen een werking van een sociale dienst van een OCMW aan de slag te gaan met kleuterparticipatie, onderwijs en kinderopvang. De kinderkalender brengt de kinderen, de gezinnen structureel ‘in beeld’ binnen de OCMW begeleiding/context.

‘De Kinderkalender’ is een tijdslijn van 1 jaar die belangrijke data en informatie aangaande onderwijs en kinderopvang per maand weergeeft: bijvoorbeeld openklasdagen, instapmomenten kleuters, inschrijfmomenten buitenschoolse kinderopvang, informatie rond studietoelage, sociale tarieven, …

Naar top