Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Moet je kind erg hard en lang werken om mee te kunnen op school? Heeft je kind meer tijd nodig dan andere leeftijdsgenoten? Heeft je kind het moeilijk met lezen, schrijven, rekenen of het leren van een vreemde taal? Leerproblemen kunnen het gevolg zijn van omstandigheden thuis of op school, van een verkeerde leerhouding, van emotionele problemen zoals faalangst, van begaafdheid of van leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie.

Is je kind vaak afwezig van school en merk je dat hij/zij spijbelt? Heeft dit gevolgen? Wat kan je doen? Een jongere kan om verschillende reden wegblijven van school. Pols zonder oordeel naar de drempels die er zijn om naar school te gaan. Ga zeker ook in op de motivatie om wél naar school te gaan.

Meer informatie vind je via:

Bijlage

Naar top