Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) neemt de taak van Kind en Gezin over het moment dat jouw kind naar school gaat.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • leerproblemen of leerstoornissen (dyscalculie, dyslexie, …)
  • leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren, ...
  • de onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's, ...
  • psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie, ...
  • preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, ...

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

Voor meer informatie

Centrum voor Leerlingenbegeleiding Het Kompas
Vijfhoek 1A
2800 Mechelen
T: 015 41 89 11
E: mechelen@clbkompas.be
Website: www.clbkompas.be
Chat: www.CLBchat.be

Naar top