Alleen thuisblijven

Vanaf welke leeftijd mag je je kind alleen thuis laten? Hoe kan je dit rustig opbouwen? Hoe maak je afspraken met je kind over wat je kind die tijd mag doen?

Er is geen wet die zegt of je je kind alleen thuis mag laten of niet. In de wet staat wel dat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je kind(eren). Vanaf tien jaar kan je proberen of je kind af en toe alleen thuis kan zijn. Het is heel belangrijk dat je de juiste afspraken maakt met je kind.

Het 'alleen-thuis-plan' van Klasse kan misschien een hulp zijn:

  • Maak afspraken: welke taken moet het doen, mag het op de computer spelen, wanneer mag het jou bellen, …
  • Hang een lijst met noodnummers op de koelkast.
  • Overloop mogelijke probleemsituaties: er is brand, iemand belt aan, je kind voelt zich niet lekker, …
  • Maak je kind niet bang. Bespreek énkel de realistische situaties.
  • Oefen: laat je kind vertellen wat het zou doen en wie het wanneer zou opbellen.
  • Test of je kind er klaar voor is. Ga een halfuurtje weg, maar blijf in de omgeving (buurvrouw, buurtwinkel, ...)

Voor meer informatie:

Naar top