SAM Plus

Huiswerkcoaching aan huis

Samen met de zeven kleuter- en lagere scholen uit onze gemeente organiseren we twee keer per schooljaar het SAM Plus-project. Dit project richt zich in de eerste plaats op maatschappelijk kwetsbare kinderen van het het eerste en het tweede leerjaar. Gezinnen kunnen kwetsbaar zijn omdat één ouder alleen moet instaan voor de opvoeding, omdat ze sommige vaardigheden of kennis missen, omdat ze het moeilijk hebben met de taal, omdat ze het financieel moeilijk hebben, … Samen met de scholen bekijken we bij welke gezinnen we deze extra begeleiding kunnen opstarten.

Waarom dit project?

De komende jaren willen we de strijd tegen kinderarmoede verder aangaan. We merken dat kinderen die in armoede opgroeien vaak met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen. Omdat onderwijs de beste manier is om later niet zelf in armoede terecht te komen, willen we deze kinderen helpen en ervoor zorgen dat ze met dezelfde kansen als andere leerlingen aan de start komen. We hopen mee een brug te bouwen tussen de school en de gezinnen. 

Eén keer per week heeft de huiswerkcoach een contactmoment met een vast gezin. De coach helpt kinderen uit het basisonderwijs (eerste en tweede leerjaar) met het huiswerk, leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en doet dit samen met de ouders. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar leren ouders ook op welke manier ze hun kind kunnen ondersteunen.

Het doel van dit project is dat de huiswerkcoaches uiteindelijk overbodig worden en de ouders hun rol kunnen overnemen.

Denk jij dat je kind hier nood aan heeft? Ga in gesprek met de klasleerkracht of zorgcoördinator van je kind.

Traject van 10 weken

Het SAM Plus-project bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. De SAM Plus-huiswerkcoach gaat één keer per week op bezoek bij een gezin om gedurende ongeveer een het gezin te begeleiden in het creëren van een goede huiswerkcultuur. Tijdens de eerste sessies ligt de focus op het begeleiden van het kind, maar naarmate het traject vordert begeleiden we ook de ouders in hun rol. 

Het is niet de bedoeling dat er bijles gegeven wordt. Wel ga je als SAM Plus-huiswerkcoach aan de slag volgens het ABC-principe: afspraken maken, bemoedigen (vragen stellen, kind zelf laten nadenken) en controleren (Is al het huiswerk gemaakt? Is alles duidelijk voor het kind/het gezin? ...)

Eén ondersteuningstraject duurt een tiental weken. In de ideale situatie kan de ouder de rol van de vrijwilliger helemaal overnemen.

Word vrijwilliger

Om nog meer kinderen te helpen, zijn we op zoek naar extra vrijwilligers om het SAM Plus-team te versterken. Heb jij elke week een uurtje tijd en lijkt dit project iets voor jou? Geef alvast je gegevens door via het aanmeldingsformulier en we nemen contact met je op!

Meld je aan

Voor meer informatie:

Dienst huis van het kind 
015 30 50 55
kind@skw.be

Naar top